De­tal­jen

Cut away-kra­gen är en tid­lös klassiker.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Herr­mo­de hand­lar till stor del om de­tal­jer. En sär­ställd plats har skjort­kra­gen, då en lyc­kad stil till stor del hand­lar om att hit­ta en ba­lans mel­lan skjort­kra­ge, ka­vaj och an­sikts­form. En skjort­kra­ge kan dess­utom på många sätt speg­la den rå­dan­de mo­de- och stil-bil­den. Cut away-kra­gen har bli­vit en tid­lös klassiker och po­pu­la­ri­se­ra­des av her­ti­gen av Wind­s­or un­der nit­ton­hund­ra­ta­lets förs­ta hälft. He­rit­gen ha­de en för­kär­lek för vi­da slips­knu­tar och bad där­för sin skräd­da­re att sy nå­got vi­da­re skjort­kra­gar. Se­basti­an Dol­ling­er, chefs­de­sig­ner på Eton be­rät­tar mer. Vad för­med­lar cut away-kra­gen?

– För mig ut­strå­lar den med sin ka­rak­tä­ris­tis­ka vidd mel­lan krag­snib­bar­na en klas­sisk ele­gans.

Cut away-skjor­tan är i dag li­ka gi­ven i den mo­der­na bu­si­ness-gar­de­ro­ben som en välsku­ren ko­stym och ett par väl­put­sa­de lä­ders­kor. Hur står den sig över tid? – Cut away-kra­gen är li­te för skjort­gar­de­ro­ben vad Tom Waits

är för rock­mu­si­ken. Odöd­lig.

AV JO­HAN KELL­MAN LARS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.