Hatt

Mo­de­ac­ces­so­a­rer­nas grand old la­dy är här för att stan­na.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Vad är ens en hatt? ”En vär­de­mä­ta­re för hur mo­gen du är”, en­ligt New York Ti­mes. Hu­vud­bo­na­den

kom­mer i så många for­mer och va­ri­an­ter att det är lätt att gå vil­se. Ba­ra en sak är sä­ker. Mo­de­ac­ces­so­a­rer­nas grand old la­dy är här

för att stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.