Trench­coat

En själv­klar­het i den ur­ba­na gar­de­ro­ben.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Från stats­mi­nist­rar och so­ci­e­tets­le­jon till bank­rå­na­re och hip­s­ters – den iko­nis­ka trench­coa­ten är pop­pis i al­la led. Funk­tio­nell och tid­lös. Och en själv­klar­het i den ur­ba­na gar­de­ro­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.