Flo­rens ­fi­nas­te

Vi lis­tar sta­dens fem bäs­ta ­herr­mo­de­bu­ti­ker.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - TEXT OCH FO­TO JOHN WERICH PORTRÄTTFOTO BOBO OLS­SON

Med si­na ex­cent­ris­ka bu­tiksä­ga­re, långa stiltra­di­tion och den åter­kom­man­de herr­mo­de­mäs­san Pit­ti Uo­mo har Flo­rens bli­vit den stil­säk­re dan­dyns hu­vud­stad. Pla­za Uo­mo lis­tar sta­dens fem bäs­ta herr­mo­de­bu­ti­ker.

Flo­rens­bu­ti­ken Ere­di Chi­a­ri­ni drivs av brö­der­na Marco och Andrea Chi­a­ri­ni (till väns­ter re­spek­ti­ve i mit­ten) till­sam­mans med Andre­as dot­ter Charlotta och bu­tiks­che­fen Fabri­zio Van­ge­listi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.