STILSÄKERT KRING HAND­LE­DEN

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ti­den när en­dast kloc­ka, vig­sel­ring och man­schett­knap­par an­sågs ac­cep­tab­la som smyc­ken för män är för­bi – arm­ban­det är här för att stan­na. Bå­de nya och klas­sis­ka va­ru­mär­ken pre­sen­te­rar lö­pan­de ny­he­ter in­om seg­men­tet. Någ­ra som spe­ci­a­li­se­rat sig på tren­den är svens­ka Vi­o­la Mi­la­no som gör arm­band och då fram­för allt mo­del­ler med så kal­la­de hal­vä­del­ste­nar i 4 el­ler 6 mm ut­fö­ran­de. Här finns allt från dis­kret flä­tat lä­der till färgspra­kan­de ste­nar med at­ti­tyd. OB www.vi­o­la­mi­la­no.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.