MILANESEN PÅ VÄST­KUS­TEN

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Gö­te­borg har fått ett väl­kom­met till­skott på bu­tiks­fron­ten i form av Spi­ga 3. Ba­kom kon­cep­tet står Jo­nas Erics­son, en väl­känd pro­fil i Gö­te­borgs herr­bu­tiks­värld. Med Spi­ga 3 sat­sar han fullt ut på hög­kva­li­ta­tivt mo­de. Ut­bu­det är hand­ploc­kat och ute­slu­tan­de ita­li­enskt från pre­mi­um-till­ver­ka­re som Bog­li­o­li, Lar­di­ni, Fi­na­mo­re, PT01, Ele­ven­ty med fle­ra. Ex­tra ro­ligt är att bu­ti­ken ta­git in Ne­a­pel­ba­se­ra­de skjor­toch slipstill­ver­ka­ren Sal­va­to­re Pic­co­lo, nå­got de är en­sam­ma om i Sve­ri­ge. Träd­gårds­ga­tan 3. www.spi­ga3.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.