EN­LIGT AN­TI­KA ME­TO­DER

Plaza Uomo - - JOURNAL - OB

Se­dan det an­ri­ka brit­tis­ka mär­ket Sun­spel gjor­de en ny­sats­ning år 2005 har man le­ve­re­rat klas­sis­ka basplagg i bo­mull av ab­so­lut högs­ta kva­li­tet. Till hös­ten häm­tas in­spi­ra­tio­nen från ja­pans­ka me­to­der för in­färg­ning och be­står av ett an­tal blå hand­fär­ga­de plagg med äm­nen ut­vun­na ur in­di­go- och ved­je­plan­tor. Me­to­den är dyr vil­ket av­speglas i pri­set, men dju­pet i fär­gen blir unik. www.sun­spel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.