CHURCH’S SLÅR UPP POR­TAR­NA I STOCK­HOLM

Plaza Uomo - - JOURNAL - OB

I slu­tet av maj öpp­na­de det klas­sis­ka brit­tis­ka sko­mär­ket Church’s sin förs­ta flagg­skepps-bu­tik i Nor­den i Stock­holm. Mär­ket, som se­dan 1999 ägs av Pra­da Group, gör just nu en stor­sats­ning och be­fäs­ter sin höga skostan­dard på fle­ra cen­tra­la adres­ser runt om i värl­den. Den 150 kvadrat­me­ter sto­ra bu­ti­ken på Bir­ger Jarls­ga­tan i Stock­holm, har ri­tats av ita­li­ens­ke ar­ki­tek­ten Ro­ber­to Ba­ci­oc­chi, och rym­mer för­u­tom mär­kets klas­sis­ka mo­del­ler även den nya Flex So­le- lin­jen samt in­stegs­kol­lek­tio­nen Ci­ty Li­ne. Vid si­dan av det ge­dig­na sko­ut­bu­det för de även ac­ces­so­a­rer samt väl­skräd­da­de yt­ter­plagg. Bir­ger Jarls­ga­tan 7. www.church-footwear.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.