ITA­LI­E­NA­RE TILL SKO­AK­TIE­BO­LA­GET

Plaza Uomo - - JOURNAL - OB

Sko­ak­tie­bo­la­get, Sve­ri­ges mest väl­sor­te­ra­de bu­tik för kva­li­tets­skor, fyl­ler 1 år nu i ok­to­ber. Ny­li­gen ad­de­ra­des yt­ter­li­ga­re en in­tres­sant sko­till­ver­ka­re sor­ti­men­tet i form av Bo­log­na­ba­se­ra­de En­zo Bonafé. Det­ta fa­mil­jeäg­da fö­re­tag är känt för sitt ge­dig­na hant­verk och till­ver­kar rand­syd­da skor för hand, och an­vän­der sig även fre­kvent av Nor­ve­ge­se-söm­mar. För­u­tom Bonafé, fin­ner du här skor från Car­mi­na, Ed­ward Green samt Ga­zi­a­no Gir­ling. Hum­le­gårds­ga­tan 4. www.sko­ak­tie­bo­la­get.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.