Dra­ke’s sam­ar­be­ten

Plaza Uomo - - JOURNAL - OB

Lon­don­fir­man Dra­ke’s be­trak­tas av många som en av värl­dens främs­ta till­ver­ka­re av slip­sar. Med till­verk­ning för hand i öst­ra Lon­don har de upp­nått ikonsta­tus bland mo­de­in­tres­se­ra­de runt om i värl­den. Un­der led­ning av Mi­chael Hill ut­veck­las fö­re­ta­get yt­ter­li­ga­re ge­nom väl val­da sam­ar­be­ten med and­ra va­ru­mär­ken. Hös­tens kol­lek­tion in­ne­höll bland an­nat en bo­mull­s­jac­ka i fyr­ficks­mo­dell till­ver­kad till­sam­mans med Pri­va­te White Work We­ar från Man­ches­ter. In­om kort kom­mer de även att släp­pa ett par sko­mo­del­ler till­ver­ka­de av pre­mi­ums­ko­ma­ka­ren Saint Cris­pin’s. Clif­ford Stre­et 3 Lon­don. www.dra­kes-lon­don.com 55 Lambs Con­duit Stre­et. www.pri­va­tewhitevc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.