Luca ru­bi­nac­ci

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 31. Gör: Sty­list och äga­re till ­skräd­dar­hu­set Ru­bi­nac­ci, dri­ver ­blog­gen Ru­bi­nac­ci Club.

Bak­grund: Täv­lings­seg­la­de som ung. Stu­de­ra­de ett år på Lon­don School

of Eco­no­mics in­nan han ­hop­pa­de av och gick lär­ling på Kil­gour på Sa­vi­le Row. 2002 bör­ja­de han ar­be­ta för fa­mil­je­fö­re­ta­get Ru­bi­nac­ci.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.