john smed­ley

Plaza Uomo - - SKRÅDDERI -

Vad: An­rikt tröj­till­ver­ka­re ­spe­ci­a­li­se­rad på stic­ka­de trö­jor och un­der­klä­der. Histo­ria: Fö­re­ta­get grun­da­des 1784 av John Smed­ley som ett spin­ne­ri i Mat­lock, Der­byshi­re, Eng­land.

Bu­tik i Sve­ri­ge: NK Man, Hamn­ga­tan 18, Stock­holm, 08-762 80 00.

Bu­tik i Lon­don: The John ­Smed­ley Sto­re, 24 Brook Stre­et, ­Lon­don, +44 (0)20 749 522 22.

Webb: www.john-smed­ley.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.