STI­LI­KO­NEN Hump­h­rey Bogart

Plaza Uomo - - MANUAL -

Hump­h­rey Bogart har kal­lats ”The boss of trench coats.” I den mäs­ter­li­ga film­klas­si­kern Ca­sab­lan­ca från 1942 ce­men­te­ra­des för all­tid bil­den av den Oscars­be­lö­na­de skå­de­spe­la­rens kläd­stil. Den mon­dä­na roc­ken har bli­vit så hårt för­knip­pad med Bogart och Ca­sab­lan­ca att det pa­ten­te­ra­de trench­coat­mär­ket Bur­ber­ry i fjol an­vän­de en bild på film­hår­ding­en ifrån det ro­man­tis­ka krigs­dra­mat i en re­klam­kam­panj. Det gil­la­de dock in­te Bogarts döds­bo som stäm­de mo­de­fö­re­ta­get. Ing­en stäm­nings­an­sö­kan i värl­den kan dock sud­da ut den scha­blonar­ta­de bild av den fo­to­ge­nis­ke skå­de­spe­la­ren som många har fast­bränd på nät­hin­nan: Fe­do­ra-hatt, ci­ga­rett fast­ki­lad i mun­gi­pan – och trench­coat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.