STI­LI­KO­NEN Ste­ve McQu­een

Plaza Uomo - - MANUAL -

När vi tän­ker på den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren Ste­ve McQu­e­ens ef­ter­mä­le så hand­lar det om två sa­ker. Först tän­ker vi på hans våld

sam­ma bilsce­ner. Se­dan, hans brown su­e­de sho­es. Ste­ve McQu­een an­nek­te­ra­de Clarks öken­känga – som vid den här ti­den var mest po­pu­lär bland mod­sen – och hjälp­te till att boos­ta in­tres­set för den krav­lö­sa skon i USA. Öken­käng­an var

un­der 1960-ta­let ett slags ic­ke­mo­de. En en­kel sko för in­fly­tel­se­ri­ka out­si­ders. Att se Ste­ve McQu­e­ens fil­mer är som att dy­ka ner i ett film­hav av öken­käng­or. Han bar den klas­sis­ka skon i bland an­nat The Blob (1958), The Gre­at Es­cape (1963), Bul­lit (1968), The Tho­mas Crown Af­fair (1968) och på Djä­vul­sön i fäng­el­see­po­set Pa­pil­lon (1973).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.