STI­LI­KO­NEN Frank Si­nat­ra

Plaza Uomo - - MANUAL -

Filt­hat­ten från su­per­klas­sis­ka hatt­mär­ket Fe­do­ra var för Frank Si­nat­ra

vad Be­bop-glas­ö­go­nen är för Woody Al­len. Men att bä­ra upp en hatt krä­ver själv­för­tro­en­de — och det ha­de den mytomspun­ne ame­ri

kanska iko­nen i över­flöd. 1941, en­dast 25 år gam­mal, sa Si­nat­ra till en vän: ”Jag tän­ker bli den bäs­ta sång­a­ren i värl­den.” Frank Si­nat­ra är san­no­likt den per­son i värl­den som bli­vit all­ra star­kast för­knip­pad med hat­ten. 1999 pub­li­ce­ra­des till och med en bi­o­gra­fi över sång­a­ren med ti­teln: The way you we­ar your hat. Su­gen på en egen Fe­do­ra? Häll upp en Jack Da­ni­els on the rocks (el­ler ba­ra ”Da­ni­els”, som Ol’ Blue Ey­es själv kal­la­de sin fa­vo­rit­drink) lägg på Frank på skiv­spe­la­ren och

sur­fa in på si­nat­ra-hats.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.