WI-FI-PA­RA­PLY

Plaza Uomo - - MANUAL -

Less på att stå i hal­len och ha be­slut­sång­est över huruvi­da du ska ta med pa­ra­ply­et el­ler in­te? Lugn. I dag finns en rad till­ver­ka­re som säl­jer pa­ra­ply­er som hjäl­per dig. De här pa­ra­ply­er­na an­vän­der sig av WiFi-tek­nik för att kon­ti­nu­er­ligt tan­ka hem vä­der­pro­gno­ser från in­ter­net – och var­na dig när det van­kas regn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.