FOX UM­BREL­LAS

Plaza Uomo - - MANUAL -

”Kee­ping you dry sin­ce 1868.” Så ly­der ur­brit­tis­ka Fox Um­brel­las slo­gan. Värl­dens mest an­ri­ka pa­ra­ply­fa­brik öpp­na­des av Tho­mas Fox i reg­nets re­si­dens­stad – Lon­don – och har hål­lit ang­lo­fi­ler och gent­le­män tor­ra se­dan dess. I dag sker pro­duk­tio­nen i en fa­brik i Shir­ley, en li­ten by nä­ra Croy­don, i söd­ra Lon­don. Utskär­ning­en och mon­te­ring­en av pa­ra­ply­et sker för hand och ut­bu­det in­ne­fat­tar en rad oli­ka mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.