GI­E­VES & HAW­KES

Plaza Uomo - - MANUAL -

Även Gi­e­ves & Haw­kes är kän­da för si­na mi­li­tär­klä­der, ut­ö­ver ko­sty­mer­na och de mått­syd­da skjor­tor­na. Fö­re­ta­get har in­te ba­ra bu­ti­ken i en av Sa­vi­le Rows flot­tas­te bygg­na­der, ut­an finns även på Li­me Stre­et, Sel­fridges och i stä­der i som Bath och Li­ver­pool. VAR? Sa­vi­le Row 1, gi­e­ve­sand­haw­kes.com NÄR? 1771.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.