DE­GE & SKIN­NER

Plaza Uomo - - MANUAL -

150 år av mi­li­tär­u­ni­for­mer har satt spår. Även da­gens unga, brit­tis­ka prin­sar syr upp si­na uni­for­mer hos fa­mil­jen Skin­ner. Skräd­dar­na syr även van­li­ga ko­sty­mer och skjor­tor – som är minst li­ka tra­di­tio­nel­la som hu­set. VAR? Sa­vi­le Row 10, de­ge-skin­ner.co.uk NÄR? 1865.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.