HAR­DY AMI­ES

Plaza Uomo - - MANUAL -

”En man ska se ut som att han va­rit in­tel­li­gent när han köpt si­na klä­der, att han ta­git på dem med om­sorg, och se­dan glömt bort dem helt”, sa Sir Har­dy Ami­es om stil un­der ef­ter­krigs­ti­den. Ut­ö­ver skräd­dar­sytt, har hu­set så­väl glas­ö­gon som en kon­fek­tions­kol­lek­tion i avslapp­nat, mo­dernt stuk, de­sig­nad av Meh­met Ali. VAR? Sa­vi­le Row 14, har­dy­a­mi­es.com NÄR? 1946.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.