CHITTLEBOROUGH & MOR­GAN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ef­ter någ­ra år som skräd­da­re åt Tom­my Nut­ter på 1960-ta­let, star­ta­de Roy Chittleborough och Joe Mor­gan eget. Sti­len är lug­na­re och ele­gan­ta­re, men fort­fa­ran­de med Nut­ter-ener­gin. Kon­fek­tion är bann­lyst, ut­an du­on gör en­bart skräd­dar­sytt.

VAR? Sa­vi­le Row 12, chitt­le­bo­roug­hand­m­or­gan.co.uk

NÄR? 1969.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.