HEN­RY POO­LE & CO

Plaza Uomo - - MANUAL -

Hen­ry Poo­les far, Ja­mes, var re­dan han dra­pe­ra­re i 1800-ta­lets skräd­darskrå. Det var Hen­ry Poo­le som ska­pa­de den förs­ta smo­king­en 1865, åt den bli­van­de kung Ed­ward VII. I dag är fö­re­ta­get fort­fa­ran­de ägt av fa­mil­jen, även om de nu­me­ra he­ter Cun­dey. VAR? Sa­vi­le Row 15, hen­ry­poo­le.com NÄR? 1806.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.