TIMOTHY EVE­REST

Plaza Uomo - - MANUAL -

Från Tom­my Nut­ter, Sa­vi­le Rows en­fant ter­rib­le på 1970-ta­let, har Eve­rest lärt sig att ge kun­der in­di­vi­du­el­la plagg som bå­de om­fam­nar tra­di­tio­nen och bry­ter dess reg­ler med mo­dern, smak­full sty­ling. Har sam­ar­be­tat med bland an­nat Kim Jo­nes och Le­vi’s ge­nom åren, och på sisto­ne har kred­di­ga Til­da Swin­ton va­rit om­slags­flic­ka. Här finns även mått­sytt, skräd­da­de jeans och en be­grän­sad kon­fek­tions­kol­lek­tion sydd i Por­tu­gal.

VAR? Bru­ton Pla­ce 35 och El­der Stre­et 32, Lon­don, ti­mot­hy­e­ve­rest.co.uk,

NÄR? 1989.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.