THOM SWEENEY

Plaza Uomo - - MANUAL -

Så sent som för 6 år se­dan fick Lon­dons skräd­darskrå tillök­ning av ett par män i 30-års­ål­dern. Thom Wid­dett och Lu­ke Sweeney har bland an­nat ar­be­tat för Timothy Eve­rest, nu­me­ra gör de sam­ar­be­ten med mo­de­namn som Kim Jo­nes och Matt­hew Wil­li­am­son. De gör en ty­piskt eng­elsk sil­hu­ett, men med någ­ra kostruk­tions­skill­na­der: kor­ta­re ka­vaj, sma­la­re ar­mar, men myc­ket mju­ka­re, lät­ta­re och med mer dra­ma­tis­ka ty­ger än många and­ra skräd­da­re.

VAR? 1-2 Weigh­house Stre­et, May­fair, Lon­don, thomswee­ney.co.uk

NÄR? 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.