EN TVÄTTÄKTA SA­VI­LE ROW KO­STYM

Plaza Uomo - - MANUAL -

Plag­gen mås­te föl­ja åt­minsto­ne ett tju­go­tal punk­ter för att be­trak­tas som äk­ta Sa­vi­le Row be­spo­ke. Bland an­nat ska det fin­nas minst 8 cm in­lägg som tillå­ter att hu­vudsöm­mar­na ju­ste­ras om bä­ra­ren skul­le gå upp i vikt. Klä­der­na fodras för hand och byx­or­na ska va­ra åt­minsto­ne halv­fod­ra­de. Ax­el­vad­dar och mel­lan­lägg klipps och for­mas ock­så för hand. Fic­kor fodras med lin­ne och det finns reg­ler för hur knap­par och

knapp­hål ska sys för hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.