SPENCER HART

Plaza Uomo - - MANUAL -

Spencer Hart grun­da­des av Nick Hart för ba­ra ett de­cen­ni­um se­dan, men är re­dan fa­vo­ri­ten för Oscars­ga­lan och al­la and­ra Hol­ly­wood-event.

VAR? Bland an­nat Sa­vi­le Row 36 och Brook Stre­et 62/64, spencer­hart.com.

NÄR? 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.