re­bec­ca co­hen

sty­list

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

TIll en bör­jan fick hon ut­lopp för sin kre­a­ti­vi­tet på konst­sko­la, men det var som as­si­stent åt sty­lis­ter som

hon fann sitt kall. Re­bec­ca Co­hen har i dag job­bat som sty­list i mer än tio år för kun­der som Sty­le­in, NK, Bon, DV Mo­de och nu även Pla­za Uo­mo. Hon ­gil­lar när det per­fek­ta är li­te oper­fekt och har för­sett oss

med ett ruf­sigt ele­gant höst­mo­de på si­dan 84.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.