josh sims

skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Josh Sims är den Lon­don­ba­se­ra­de fri­lans­skri­ben­ten som skri­ver för Fi­nan­ci­al Ti­mes, Na­tio­nal och Wall­pa­per. Han har även skri­vit ett fler­tal böc­ker på ­äm­net herr­mo­de och är en vand­ran­de re­klam­pe­la­re för ­iko­nis­ka tröj­mo­de­mär­ket John Smed­ley.

– Det är an­ting­en de­ras Dor­set-ull el­ler Isis-po­lo som gäl­ler, be­ro­en­de på vä­der.

Det fick bli ul­len när Josh Sims åk­te ner till ett moln­tätt Der­byshi­re i ­Eng­land för att rap­por­te­ra från John Smed­leys fa­brik, si­da 60.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.