jacob hert­zell

sty­list

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Jacob Hert­zell är in­re­da­ren med stort I. Han sty­lar allt: från pri­va­ta upp­drags­gi­va­re till mul­ti­na­tio­nel­la små­länds­ka ­mö­bel­fö­re­tag – och för­u­tom Ikea be­står hans kund­krets bland an­nat av Åh­léns, Au­di, tid­skrif­ten Re­si­dence och El­le ­In­te­ri­ör. För Pla­za Uo­mo har han ska­pat ett in­spi­re­ran­de ac­ces­so­ars­til­le­ben.

– Va­let av ­ac­ces­so­a­rer ut­går från den ge­dig­na sjut­ti­o­tals­vil­lan. De är ­är­li­ga, med­vet­na och har en tyngd i ut­tryc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.