lars-fred­rik sved­berg

sty­list

Plaza Uomo - - MED­AR­BE­TA­RE -

Han har bli­vit ut­nämnd till en av Sve­ri­ges ­mäk­ti­gas­te herr­mo­desty­lis­ter. I hans kund­re­gis­ter hit­tar man Brot­hers, Pe­ak, H&M och ma­ga­si­net Icon. Å Pla­za Uo­mos väg­nar res­te han ner till Bel­le­vil­le i Pa­ris, för att dres­sa ett par her­rar i ko­stym och roc­kar på ett ung­dom­ligt sätt, si­dan 94.

– De ned­gång­na mil­jö­er­na i Bel­le­vil­le, med gam­la kafé­er och ­graf­fiti på ga­tor­na, gav en här­lig kon­trast åt de väl­kläd­da mo­del­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.