jo­han ­kell­man lars­son

skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Den­na norr­län­ning i själv­vald stock­holms­ex­il ­fri­lan­sar som ­skribent åt Metro, Va­ga­bond, Cap & De­sign och RUM. Han ­be­va­kar allt med stort ­en­ga­ge­mang och gör nu sin de­but i Pla­za Uo­mo som herr­mo­deskri­bent.

– En god skribent, ­oav­sett om hen rap­por­te­rar om herr­mo­de, is­vat­ten ­el­ler flug­fis­ke, har för­må­gan att be­rät­ta på ett lä­ro­rikt och un­der­hål­lan­de sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.