PARAPLUIE

Plaza Uomo - - MANUAL -

Or­det pa­ra­ply kom­mer från frans­kans parapluie, som i sin tur är sam­man­satt av ”pa­rer” (skyd­da) och ”plu­ie” (regn). Eng­els­ka um­brel­la här­stam­mar där­e­mot från la­ti­nets ”um­b­ra”, som be­ty­der skug­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.