HUNTS­MAN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Un­der 1800-ta­let var Hen­ry Hunts­man hov­le­ve­ran­tör åt he­la Eu­ro­pas kung­a­hus. Al­la som räk­na­des stod på hans be­ställ­nings­lis­ta över rid- och sport­klä­der.

Ut­ö­ver de skräd­dar­syd­da plag­gen, er­bjuds nu­me­ra även mått­sytt och kon­fek­tion. Hu­set är sär­skilt känt för si­na strik­ta lin­jer och struk­tu­re­ra­de plagg. Ar­mar­na är högt skur­na och ax­lar­na hår­da. Lin­jen är ren och knäpp­ning­en helst en­kel.

Spe­ci­a­li­te­ten är jakt­klä­der. Men de gör ock­så en en­kel­knäppt hy­brid mel­lan rid­rock och smo­king­ka­vaj. Dess­utom har Hunts­man en stolt­het i si­na tweed­ty­ger, till­ver­ka­de på Stor­bri­tan­ni­ens älds­ta vä­ve­ri på ön Islay se­dan 1550.

VAR? Sa­vi­le Row 11, h-hunts­man.com NÄR? Hen­ry Hunts­man öpp­na­de por­tar­na 1849. Då var det Al­ber­mar­le Stre­et som gäll­de, Sa­vi­le Row blev det först 1919.

HUR? Strik­ta pass­for­mer och en fä­bless för en­kel­knäpp­ning­ar. Det tar minst 80 tim­mar att sy upp en ko­stym och tre till fy­ra prov­ning­ar krävs. En två­de­lad ko­stym kos­tar från 4 600 pund, mått­sydd från 2 400 pund och kon­fek­tion från 1 500 pund. De har även dam­skräd­de­ri.

VIL­KA? Gi­an­ni Ag­nel­li, Ru­dolph Va­len­ti­no, Hump­h­rey Bogart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.