AN­DER­SON & SHEP­PARD

Plaza Uomo - - MANUAL -

Att gå in på An­der­son & Shep­pard är som att be­sö­ka en ci­garr­klubb – lä­der­so¯or floc­kas kring en öp­pen spis och vid dör­ren vän­tar whis­key­flas­kan. Al­la kun­der ti­tu­le­ras ”sir” och för­namn är bann­lys­ta. Det var här som Alex­an­der McQu­een gick lär­ling och det är ett av Sa­vi­le Rows störs­ta namn, trots den nya adres­sen på en pa­ral­lell­ga­ta.

Kläd­mäs­sigt är lin­jen le­dig och ax­lar­na mju­ka ut­an ax­el­vad­dar. Ty­get dra­pe­ras på eng­elskt vis. Fre­de­rick Schol­tes tek­nik an­vänds – ka­vajty­get får fal­la lö­sa­re över krop­pen och stad­gan ges av högt skur­na, sma­la arm­hålor.

VAR? Old Bur­ling­ton Stre­et 32, an­der­son-shep­pard.co.uk

NÄR? Ex­il­svens­ken Pe­ter Gustav An­der­son, kal­lad Per, ar­be­ta­de för hol­län­da­ren och in­no­va­tö­ren Fre­de­rick Schol­te in­nan han öpp­na­de sitt eget skrädderi 1906.

HUR? En hand­gjord ko­stym i två de­lar kos­tar från 3 800 pund, tre­de­lad från 4 300 pund. Det tar åt­ta till tolv vec­kor.

VIL­KA? Cal­vin Kle­in, Tom Ford, Bri­an Fer­ry, Fred Astai­re, Ga­ry Coo­per, prins Char­les.

Nor­ton & Sons gör upp till 350 spe­ci­al­ri­ta­de ko­sty­mer om året. Ci­garr­klubbs­in­red­ning på An­der­son & Shep­pard, som är ett av Sa­vi­le Rows störs­ta namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.