NOR­TON & SONS

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den unge a¯ärs­man­nen Pa­trick Grant köp­te Nor­ton & Sons 2005. Han lå­na­de ihop peng­ar från hö­ger och väns­ter för att kö­pa ett fö­re­tag ” i fruk­tans­värd form”. Då ar­be­ta­de ba­ra en skräd­da­re och kun­der­na var få. Si­doa¯ärer­na som hu­set äg­na­de sig åt la­des ner och den fi­na hant­verk­stra­di­tio­nen lyf­tes fram. I dag gör Nor­tons & Sons upp till 350 ko­sty­mer per år, helt for­ma­de ef­ter kun­dens öns­ke­mål. Pa­trick Grant tar själv emot den som kli­ver in ge­nom dör­ren och gui­dar bland ty­ger och de­sign.

VAR? Sa­vi­le Row 16, nor­to­nand­sons.co.uk NÄR? Star­ta­des 1821 av Wal­ter Grant Nor­ton, köp­tes av Pa­trick Grant 2005.

HUR? Två­de­lat från 3 640 pund, be­spo­ke­skjor­tor från 210 pund styck (ex­klu­si­ve mo­no­gram).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.