MEY­ER & MORTIMER

Plaza Uomo - - MANUAL -

I dag är mi­li­tär­klä­der­na ba­ra en li­ten del av verk­sam­he­ten, men Mey­er & Mortimer är stol­ta över sitt ur­sprung som skräd­da­re åt ar­mévä­sen­det. Stil­mäs­sigt gör de gär­na läng­re ka­va­jer med höga slag, högt sit­tan­de övers­ta knapp och mar­ke­rad mid­ja – allt för att ge ett långt och smalt in­tryck. VAR? Sackvil­le Stre­et 6, mey­e­rand­mor­ti­mer.co.uk NÄR? Re­dan 1790 öpp­na­de ös­ter­ri­ka­ren Jo­nat­han Mey­er ett skrädderi på Con­duit Stre­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.