RI­CHARD JA­MES

Plaza Uomo - - MANUAL -

1992 or­sa­ka­de Ri­chard Ja­mes ra­bal­der när han öpp­na­de por­tar­na på sin Sa­vi­le Row-bu­tik. Han var ju in­te ens skräd­da­re. Men bland­ning­en av sam­ti­da och klas­sisk de­sign gjor­de ho­nom snabbt po­pu­lär, in­te minst hos film­stjär­nor och prisutdelare. Det blev ex­pan­sion – fler bu­ti­ker, ac­ces­so­a­rer, fri­tids­klä­der, par­fym, un­der­klä­der, cyklar och mo­de­vis­ning­ar.

VAR? Sa­vi­le Row 29 och Cli¯ord Stre­et 19, ri­char­d­ja­mes.co.uk

NÄR? 1992.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.