LUTWYCHE

Plaza Uomo - - MANUAL -

To­ny Lutwyche blev skräd­da­re år 2000, ef­ter en tid som ma­jor i brit­tis­ka ar­mén. Re­dan 2006 kun­de han ut­ö­ka sin verk­sam­het och köp­te en hel li­ten skräd­de­ri­fa­brik för att gö­ra helt in­di­vi­du­ellt an­pas­sa­de ko­sty­mer. Den­na So­ho-skräd­da­re gör se­dan någ­ra år även skor ihop med sko­ma­ka­ren Nat­han Brown på Lod­ger Footwear. VAR? Cli¯ord Stre­et 15, lutwyche.co.uk NÄR? 2000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.