som­mar

Vi vi­sar vägen till ett ele­gan­ta­re som­mar­halv­år.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Att klä sig med ele­gans un­der som­mar­halv­å­ret är en ­ut­ma­ning för var­je stil­med­ve­ten man. Få års­ti­der ­upp­munt­rar så till stil­brott och det är lätt att fal­la ner i en ­char­ter­look ut­an stringens och si­lu­ett. I det här num­ret av Pla­za Uo­mo för­dju­par vi oss i de­tal­jer­na som ­lyf­ter din vår­week­end och gör din kom­man­de som­mar­se­me­ter till en mo­de­mäs­sig fram­gång. Från de per­fek­ta short­sen och den ul­ti­ma­ta lin­ne­ko­sty­men till årets mest vå­ga­de sko­don: san­da­len! Trev­lig som­mar!

av jo­han kell­man lars­son

An­sikts­kräm Ga­me­fa­ce moistu­ri­ser tu­be, 420 kr, ­Tri­umph & Di­sas­ter. Plån­bok i lä­der Vil­got cong­ac brown, 500 kr, San­dqvist. Nyc­kel­ring i lä­der, 398 kr, Ra­mos/Ge­org Sör­man. Si­den­näs­duk, 298 kr, A.Chri­s­ten­sen/Ge­org Sör­man. Ihop­fäll­ba­ra ­sol­glas­ö­gon, 1...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.