Som en gre­kisk gud

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Epos är ett re­la­tivt ungt sol­glas­ö­gon­mär­ke från Mi­la­no. Nam­net kom­mer från ­grun­da­rens ­far­far som var skräd­da­re i Mi­la­no och som bland and­ra kläd­de en eng­elsk ar­ke­o­log med in­tres­se för den an­ti­ka gre­kis­ka kul­tu­ren, var­på nam­net Epos kom till. Vår fa­vo­rit­mo­dell he­ter Pol­lu­ce och för tan­kar­na till Frans­ka ri­vi­e­ran och ti­digt 1960-tal. ob www.epos­mi­la­no.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.