Kortär­mad ele­gans

Plaza Uomo - - JOURNAL - Ob

Få plagg är så sy­no­ny­ma med se­mes­ter och en le­di­ga­re stil som piké­trö­jan är. Ret­rotren­den är fort­satt stor och i år väl­jer vi en dis­kret ­kortär­mad ­piké­trö­ja från brit­tis­ka Sun­spel. De­ras mo­dell Ri­vi­e­ra po­lo har allt vi sö­ker i form av tid­lös ele­gans och är sydd i Eng­land av fi­nas­te ­bo­mull. Den är här­ligt befriad från lo­go­ty­per och har en­dast en bröst­fic­ka fram­till. Ur­sprung­li­gen till­ver­ka­des den för Da­ni­el Craig och bond­fil­men ­ Ca­si­no Roya­le och har se­dan dess va­rit ­fö­re­ta­gets stor­säl­ja­re. www.sun­spel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.