oscar of swe­dens spjut-spets­lin­je

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Borås­ba­se­ra­de skjort­till­ver­ka­ren Oscar of Swe­den tar nu ge­nom sin re­la­tivt nya spjut­spets­lin­je 1949 på all­var upp kam­pen med Sten­ströms och Eton. Lin­jen som lig­ger i en hög­re pris­klass än fö­re­ta­gets nor­ma­la ut­bud har häm­tat sin in­spi­ra­tion från den hant­verk­s­kän­ne­dom och det sti­li­de­al som gäll­de året 1949 då fö­re­ta­get grun­da­des. Skjor­tor­na är ­ma­skinsyd­da med sing­el­nål och myc­ket tä­ta stygn. Ty­ger­na ­kom­mer från de bäs­ta ita­li­ens­ka ­vä­ve­ri­er­na så som Al­bi­ni, ­Andersons och Tho­mas ­Ma­son. De­talj­ni­vån är hög och de ­an­vän­der ­en­dast knap­par av fi­nas­te pär­le­mor. För den som ­öns­kar finns även en väl fun­ge­ra­de tjänst för att mått­be­ställ­da skjor­tor. ob www.osca­rof­swe­den.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.