Seg­lar­do­jan

Plaza Uomo - - JOURNAL - ob www.quod­dy.com

Seg­lar­s­kon är åter till­ba­ka! ­Kult­för­kla­ra­de ­ame­ri­kans­ka ­fir­man Quod­dy le­ve­re­rar ­som­ma­rens coo­las­te va­ri­ant. ­Ba­se­ra­de i Per­ry i Mai­ne och med över 100 års histo­ria till­ver­kar ­fö­re­ta­get handsyd­da skor med in­spi­ra­tion från hur ur­sprungs­be­folk­ning­en i trak­ten syd­de si­na lä­der­moc­ka­si­ner. Skor­na säljs hos den po­pu­lä­ra bu­ti­ken Lef­fot i New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.