ETT STORT SOR­TI­MENT EN ÄN­NU STÖR­RE OM­SORG

Plaza Uomo - - SKRÅDDERI -

I mer än hund­ra år har Ströms för­sett stock­hol­mar­na med stil. I vår bu­tik hit­tar du ett fan­tas­tiskt brett sor­ti­ment, där var­je en­skilt plagg är valt med om­sorg av vå­ra in­kö­pa­re. Men vi har mer än klä­der, skor och ac­ces­so­a­rer. Ja, vi har kanske fram­för allt en ovan­ligt god ser­vice, li­ka go­da råd samt svar på al­la frå­gor du kan tän­kas ha om klä­der och kläd­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.