Vett och eti­kett i shorts­land

Plaza Uomo - - MANUAL -

Dis­kus­sio­nen om blot­ta­de mans­ben i ci­ty – bör män bä­ra shorts? – ra­sar var­je maj på mo­de­blog­gar och i dags­tid­ning­ar. Och al­la ver­kar ha en åsikt. För någ­ra år se­dan sa folkvett­s­ex­per­ten Mag­da­le­na Rib­bing så här till tid­ning­en Fo­kus:

– Det är en åter­kom­man­de frå­ga så fort det blir varmt ute. Jour­na­lis­ter ring­er och folk ­mej­lar in till min frå­ge­spalt på DN.se. Shorts är, vid ­si­dan av frå­gor om ur­ring­ning­ar, barn och ­hun­dar, det som ger mest kom­men­ta­rer i spal­ten. Så fort jag sä­ger nå­got om shorts blir det bråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.