In­spi­ra­tion

Plaza Uomo - - MANUAL -

• Sur­fa in på mo­de­blog­gen www.thesar­to­ri­a­list.com och knap­pa in shorts i sökru­tan. Se­dan är det ba­ra gå loss i shorts­djung­eln. Mas­sa hip­pa New York-gub­bar i shorts, till ex­em­pel. • Se­er­suc­ker-shorts är ett stil­fullt ­al­ter­na­tiv för den som sö­ker nå­got li­te mer unikt än ka­ki och ma­rin­blått. Se­er­suc­ker på­min­ner om lin­ne och är ett tunt ­bo­mulls­tyg. Det ­ka­rak­tä­ri­se­ras av ­rän­der med van­lig slät tus­kafts­väv och ­rän­der med tus­kaft i en bubb­lig ­struk­tur. Ma­te­ri­a­let an­vänds van­li­gen till som­mar­klä­der, ef­tersom det an­das bra.

Välj Se­er­suc­ker-shorts om du vill ha nå­got li­te mer unikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.