st ili­ko­nen

Mark Twain

Plaza Uomo - - MANUAL -

”Var­je dag sat­te han på sig en ren trö­ja och en ko­stym gjord helt i lin­ne, så vit att det gjor­de ont i ögo­nen av att tit­ta på ty­get.” Ci­ta­tet är Huck­le­ber­ry Finns. I även­tyrs­ro­ma­nen med sam­ma namn från 1880 kom­men­te­rar Huck­le­ber­ry aris­to­kra­ten övers­te Grang­er­fords kläd­val. Det skul­le ta ett kvarts se­kel till in­nan för­fat­ta­ren av boken, Mark Twain, själv bör­ja­de bä­ra vi­ta lin­ne­ko­sty­mer. Men med ti­den blev det hans sig­num – han kom att äls­ka vitt lin­ne. I en in­ter­vju med New York Ti­mes frå­ga­de re­por­tern Twain hur det kom sig att den upp­bur­ne för­fat­ta­ren tyck­te så myc­ket om ma­te­ri­a­let: ”Jag har upp­täckt att när man uppnår den fram­skrid­na ål­dern 71 så ten­de­rar mör­ka klä­der att ha en de­pri­me­ran­de

ef­fekt. Lju­sa klä­der är mer till­fred­stäl­lan­de för ögat och har dess­utom

en uppig­gan­de ­in­ver­kan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.