st ili­ko­nen

Björn Borg

Plaza Uomo - - MANUAL -

Han slog ige­nom som fem­ton­å­ring och på ten­nispla­nen var han känd som ”Ice Borg” – en ten­ni­sta­lang av Guds nå­de som med sin is­ky­la och sitt tjurskal­li­ga tå­la­mod skrev in sig i id­rotts­hi­sto­ri­en med el­va grand slam-tit­lar. Men Björn Svens­son Borg ha­de ock­så en an­nan si­da. Till­sam­mans med ten­niskol­le­gor­na Vi­tas Ge­ru­lai­tis, John McEn­roe och Ilie Nas­ta­se fes­ta­de han loss, bland an­nat på den klas­sis­ka New York-klub­ben Stu­dio 54. Borg var ”An­dy” och ”Tru­man” med War­hol och Ca­po­te och när han av­slu­ta­de ­kar­riä­ren vid 26

års ål­der till­tog play­boy­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.