Tru­man Ca­po­te

St ili­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

”Var har du köpt de där san­da­ler­na?

Jag kan in­te hit­ta fi­na ­san­da­ler nå­gon­stans.” Med det här ­Tru­man Ca­po­te-ci­ta­tet (Ca­po­te stäl­ler ­frå­gan till re­por­tern) in­led­des en ar­ti­kel i Chi­ca­go Daily News från 1967. Den in­fly­tel­se­ri­ke ame­ri­kans­ke för­fat­ta­ren ha­de re­dan vid det här la­get ­up­pen­bar­li­gen ett ­in­tres­se

för som­mars­kon. Bå­de ­Ca­po­tes pro­sa och kläd­stil var som en Vod­ka Mar­ti­ni – klar och ­ele­gant. I no­vem­ber 1966 ar­ran­ge­ra­de ­Ca­po­te The Black and White Ball på New York

Pla­za Ho­tel, allt för att fi­ra sin lit­te­rä­ra tri­umf med boken In cold blood. Den sti­li­ga maske­rad­ba­len har gått till histo­ri­en som den mest ex­klu­si­va av fes­ter och den ­hjälp­te även till att för­stär­ka ­Ca­po­tes

­sta­tus som mo­de­le­jon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.