Ur­su­la ­Wång­an­der

Sty­list

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Sty­lis­ten Ur­su­la bör­ja­de sin kar­riär som as­si­stent på El­le 1989. Två år se­na­re gick hon med hos Link och ­bör­ja­de fri­lan­sa. Se­dan dess har ar­be­tet med kun­der som ­Filip­pa K, Gant Rug­ger, Lex­ing­ton, Boo­me­rang och H&M. Ur­su­la job­bar med bå­de herr- och dam­mo­de och i det här num­rets ena mo­de­jobb vil­le hon ska­pa en ka­rak­tär som i en film.

– En in­tel­lek­tu­ell man med ett in­tres­se för konst, kul­tur och lit­te­ra­tur. En klas­siskt klädd man, men med en per­son­lig touch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.